Limit (obrót) po którym muszę zainstalować kasę fiskalną

Tak jak wcześniej wspominałem, nie każdy prowadzący działalność gospodarczą musi od razu instalować kasę fiskalną. Dokonując sprzedaży pewnych towarów bądź usług, jesteśmy obligatoryjnie od początku rozpoczęcia działalności gospodarczej zobligowani do zainstalowania kasy rejestrującej. Lista tych towarów jest wymieniona w rozporządzaniu o kasach rejestrujących. Pisząc „od początku działalności” mam na myśli moment, w którym pierwsza sprzedaż będzie zaewidencjonowana (nabita) na kasie rejestrującej. Niektóre podmioty także są zwolnione z zainstalowania kasy fiskalnej, np. do niedawna lekarze, prawnicy, biura rachunkowe itp. Każdy inny podatnik, rozpoczynający działalność gospodarczą jest początkowo zwolniony z posiadania kasy fiskalnej. Nie przeszkadza to jednak mu zainstalować od razu kasę fiskalną jeśli chce i nawet skorzystać z ulgi. Continue reading »

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne to inaczej kasy rejestrujące albo urządzania ewidencyjne. Pewnie jeszcze kilka innych nazw by się znalazło. Generalnie są to urządzanie elektroniczne, za pomocą których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/firmy itp., w której sprzedają towary lub usług osobom fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, muszą od razu po rozpoczęciu działalności (zależy jakiej) lub po przekroczeniu pewnej kwoty obrotu, zapisywać tą sprzedaż w postaci nabijania jej na kasie fiskalnej, drukowaniu paragonu fiskalnego i wydawaniu go klientowi.

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać kasę fiskalną, niektórzy są zwolnieni z obowiązku jej posiadania, inni muszą obligatoryjnie ją posiadać, a inny tak jak wyżej pisałem, po przekroczeniu pewnej kwoty sprzedaży, o której będę pisać później. Niekiedy możemy być zwolnieniu z posiadania kasy rejestrującej, lecz rozpoczynając sprzedaż określonych towarów, zmuszeniu jesteśmy od razu zainstalować kasę fiskalną. Urządzania tę są różnego typu i różnie wyglądają, są mniejsze i większe, bardziej i mniej zaawansowane, funkcjonalne, trwałe, ergonomiczne itp. W treści wrzuciłem kilka zdjęć tych urządzeń – to przykładowe zdjęcia, proszę się nimi nie sugierować przy zakupie.